Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 300 zł

Warunki korzystania

Informacja główna

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez www.poarich.com. W niniejszej witrynie terminy „my”, „nasz” i „nasz” odnoszą się do witryny www.poarich.com, która udostępnia tę witrynę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej witrynie. , Ty, jako użytkownik, musisz zaakceptować warunki określone w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą witrynę internetową i/lub kupując od nas cokolwiek, uczestniczysz w naszych „Usługach” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki”, „Warunki”), w tym niniejszego dokumentu i/lub poprzez Link Access Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników tej witryny, w tym między innymi do przeglądarek, dostawców usług, klientów, dostawców i/lub twórców treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części tej witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOŻESZ UZYSKAĆ ​​DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ ANI KORZYSTAĆ Z USŁUG. Jeżeli niniejsze warunki użytkowania stanowią ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych warunków użytkowania.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również będą podlegać regulaminowi. Na tej stronie możesz w dowolnym momencie zapoznać się z najnowszą wersją warunków. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do tej witryny po opublikowaniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze warunki, oświadczasz, że jesteś lub osiągnąłeś pełnoletność w swoim kraju zamieszkania i wyrażasz zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, a także nie możesz korzystać z Usług z naruszeniem jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Rozpowszechnianie robaków, wirusów lub destrukcyjnego kodu jest zabronione.
Naruszenie lub naruszenie jakiegokolwiek warunku spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usługi.

Część 2 - Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
Przyjmujesz do wiadomości, że Twoje treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci nieszyfrowanej i mogą obejmować (a) transmisję przez różne sieci, b) adaptacje i zmiany w wymaganiach technicznych sieci lub podłączonego urządzenia. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.
Zgadzasz się nie reprodukować, reprodukować, reprodukować, sprzedawać, rozpowszechniać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystać z Usługi lub uzyskiwać dostępu do Usługi, ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, na której świadczona jest Usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie służą wyłącznie wygodzie i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje podane na tej stronie są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Materiały na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać jako podstawy jakiejkolwiek decyzji bez odniesienia do podstawowych, dokładniejszych, kompletnych lub zaktualizowanych źródeł informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona internetowa może zawierać informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie naszej strony internetowej pod kątem wszelkich zmian.

SEKCJA 4 - USŁUGI I ZMIANY CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub zawartości) bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.

Część 5 — Dostępność produktu

Usługi GY (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi są dostępne wyłącznie online za pośrednictwem tej witryny. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą być zwracane lub wymieniane wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory i zdjęcia naszych produktów w sklepie były jak najdokładniejsze. Nie możemy zagwarantować, że kolorowy wyświetlacz na jakimkolwiek monitorze komputerowym będzie dokładny.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku sprzedaży naszych produktów lub usług jakiejkolwiek osobie, obszarowi geograficznemu lub jurysdykcji. Z prawa tego możemy skorzystać w indywidualnych okolicznościach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia i według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jeśli jest to zabronione, każda oferta produktów lub usług na tej stronie jest nieważna.
Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów, które zakupiłeś lub otrzymałeś, spełni Twoje oczekiwania ani że wszelkie błędy w Usługach zostaną poprawione.

Sekcja 6 — Informacje rozliczeniowe i dokładność faktury

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zamówienia. Możemy ograniczyć lub anulować liczbę zakupów na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie według własnego uznania. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone na to samo konto klienta lub kartę kredytową i/lub zamówienia przy użyciu tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. Jeśli zmienimy lub anulujemy Twoje zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię za pośrednictwem adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego podczas składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które naszym zdaniem zostały złożone przez sprzedawców, dystrybutorów lub sprzedawców.

Wyrażasz zgodę na podawanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji dotyczących zakupów i rozliczeń dla wszystkich zakupów w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na aktualizowanie swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numeru karty kredytowej i daty ważności, abyśmy mogli przetworzyć Twoją transakcję i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

Sekcja 7 — Uprawnione aktywa

Możemy zapewnić dostęp do urządzeń stron trzecich, których nie monitorujemy i których nie możemy kontrolować ani wprowadzać.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „tak jak są” i „w miarę dostępności” bez żadnej gwarancji, reprezentacji lub warunku oraz bez jakiegokolwiek poparcia. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Korzystanie z wszelkich opcjonalnych narzędzi udostępnianych za pośrednictwem tej witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania. Upewnij się, że rozumiesz i akceptujesz warunki sprzętu dostarczonego przez odpowiedniego dostawcę zewnętrznego.
W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje (w tym oferować nowe narzędzia i zasoby) za pośrednictwem Witryny. Niniejsze warunki mają również zastosowanie do tych nowych usług i/lub usług.

Sekcja 8 - Linki do stron trzecich A

Niektóre treści, produkty i usługi oferowane za pośrednictwem naszych Usług mogą zawierać materiały od stron trzecich.
Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować do witryn osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę jego treści lub dokładności i nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich lub inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia związane z zakupem lub korzystaniem z jakichkolwiek towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne przeczytanie i zrozumienie zasad i praktyk stron trzecich przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji. Wszelkie reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

Sekcja 9 — Komentarze użytkowników, opinie i inne zgłoszenia

Przesyłaj pomysły, sugestie, propozycje, projekty lub inne materiały online, e-mailem lub pocztą, jeśli prześlesz określone materiały (takie jak oferty) na naszą prośbę lub bez naszej prośby v

W przeciwnym razie (łącznie „Komentarze”) zgadzasz się, że możemy edytować, powielać, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać wszelkie przekazane nam Komentarze na dowolnym nośniku w dowolnym czasie bez ograniczeń. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) traktowania komentarzy jako poufnych, (2) rekompensaty za wszelkie komentarze lub (3) odpowiadania na wszelkie komentarze.
Możemy, według własnego uznania, monitorować, edytować lub usuwać wszelkie treści, które uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne lub naruszające prawa własności intelektualnej dowolnej strony, ale nie jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia . niniejsze warunki użytkowania.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje Komentarze nie mogą zawierać zniesławiających lub innych materiałów niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod inne osoby lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do źródła jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie publikowane komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze publikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.

Sekcja 10 - Dane osobowe

Udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej polityce ochrony danych.

Sekcja 11 - Błędy, nieścisłości i pominięcia

Od czasu do czasu na naszej stronie internetowej lub w naszych Usługach mogą pojawić się błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia w odniesieniu do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za dostawę produktów, terminów dostawy i dostępności. .Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień bez powiadomienia (w tym złożenia zamówienia), jeśli informacje w Usługach lub powiązanych stronach internetowych są niedokładne.
O ile nie jest to wymagane przez prawo, nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany ani poprawienia informacji w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach. Jakakolwiek konkretna data aktualizacji lub aktualizacji mająca zastosowanie do Usług lub Witryn połączonych nie oznacza, że ​​wszystkie informacje w Usługach lub Witrynach połączonych zostały zmienione lub zaktualizowane.

Sekcja 12 - Zabronione użycie

O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, nie wolno używać tej witryny ani jej zawartości: (a) w jakimkolwiek nielegalnym celu; (b) w celu zachęcenia innych do angażowania się lub angażowania się w nielegalne działania; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek lokalnych lub prawo międzynarodowe, zasady , ustawa lub przepisy; (d) naruszają lub naruszają nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękanie, wykorzystywanie, znieważanie, krzywdzenie, zniesławianie, zniesławianie, dyskredytowanie, zastraszanie lub dyskryminację; (f ) dostarczanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłanie lub przesyłanie wirusów lub innego złośliwego kodu, który może zostać wykorzystany lub wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpływa na Usługi lub dowolną witrynę, do której prowadzą łącza, inną witrynę lub funkcjonalność lub działanie Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spamowanie, phishing, przychodnia, pająki, indeksowanie lub wyczerpywanie; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; (k) zakłócanie lub obchodzenie zabezpieczeń Usług lub powiązanych stron internetowych, inne strony internetowe lub Internet. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej z powodu naruszenia Zabronionego użytkowania. (k) ingerować lub obchodzić funkcji bezpieczeństwa Usług lub powiązanych witryn, innych witryn lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej z powodu naruszenia Zabronionego użytkowania. (k) Usługi lub powiązane strony internetowe, inne strony internetowe lub zabezpieczenia internetowe

Interwencja lub obejście ścięgna. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej z powodu naruszenia Zabronionego użytkowania.

Sekcja 13 - Oświadczenie gwarancyjne; Ograniczenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych Usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane za pomocą Usług są dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że możemy od czasu do czasu usuwać Usługę na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usług odbywa się na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi (z wyjątkiem tych wyraźnie dostarczonych przez nas) są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków, wyraźnych lub dorozumianych. Obejmuje dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw.
mogą być przekazywane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem strony internetowej, nawet po poinformowaniu Cię o dokonanych wyborach. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność w takich stanach lub jurysdykcjach jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

Sekcja 14 - Odszkodowanie

Zgadzasz się zrekompensować wszelkie roszczenia lub żądania, w tym uzasadnionych prawników, z tytułu kosztów poniesionych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania lub dokumentów, o których mowa w nich, lub z tytułu naruszenia prawa lub praw osób trzecich.

Sekcja 15 - Wybory

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za możliwą do oddzielenia od niniejszych Warunków użytkowania, na przykład postanowienie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Sekcja 16 - Wypowiedzenie

Zobowiązania i zobowiązania stron przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.
Niniejsze Warunki użytkowania będą obowiązywać do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub przestać korzystać z naszej strony internetowej.
Jeśli, naszym zdaniem, użytkownik nie zastosował się lub podejrzewa, że ​​nie zastosował się do jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty. Do dnia rozwiązania umowy włącznie i/lub może w rezultacie odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

Sekcja 17 - Całość Umowy

Niewykonanie lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub przepisy opublikowane przez nas na tej stronie internetowej lub w związku z Usługami stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie przez Ciebie z Usług oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, wiadomości i Propozycje. ustnie lub pisemnie. między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania).
Nieporozumienia w interpretacji niniejszych ogólnych warunków nie mogą być interpretowane na niekorzyść autora.

Sekcja 18 — Prawo właściwe

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy usługi dla Ciebie, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem niemieckim.

Sekcja 19 — Zmiany w Warunkach korzystania z usługi

Na tej stronie możesz w dowolnym momencie przejrzeć najnowszą wersję warunków.
Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. To twoja odpowiedzialność wobec systemu

Sprawdź naszą stronę internetową pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usług po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

Sekcja 20 — Informacje kontaktowe W przypadku pytań dotyczących niniejszych zasad prosimy o kontakt pod adresem service.center.1@outlook.com

Należy wysłać na adres e-mail.

Klienci płacą tylko jedną opłatę za wysyłkę (w tym zwroty); użytkownicy zwracają produkty bez ponoszenia opłat za uzupełnienie zapasów.
Właściciel i operator tej strony internetowej